W Akademii żeglarstwa Adventure Tour przygotujemy Cię do egzaminu państwowego na jachtowego sternika morskiego, który uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i jednostek o długości do 18m na wodach otwartych (morskich). Oferujemy możliwość wypływania pełnych 200 godzin stażu morskiego oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu ISSA Inshore Skipper. Szkolenia odbywają się podczas rejsów na Oceanie Atlantyckim, Morzu Karaibskim i Adriatyku.


Zakres szkolenia

Pełen zakres zajęć teoretycznych i praktycznych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi Ministerstwa Sportu


Część teoretyczna

 • Budowa jachtu, instalacje jachtowe, teoria żeglowania
 • Przepisy MPZZM, postępowanie po wypadku morskim, dokumenty jachtu morskiego, wybrane zagadnienia z Kodeksu Morskiego i innych dokumentów
 • Nawigacja: kursy i namiary, sposoby określania pozycji, obsługa podstawowych urządzeń nawigacyjnych, zasady pracy na mapie, nawigacja z użyciem odbiornika GPS, elementy nawigacji na wodach pływowych, mapy elektroniczne, zasady prowadzenia dziennika jachtowego
 • Locja morska: oznakowanie systemu IALA, światła nawigacyjne i ich charakterystyki, korzystanie z pomocy nawigacyjnych – spisy świateł, almanachy nautyczne, mapy morskie, aktualizacja pomocy nawigacyjnych
 • Meteorologia: czynniki meteorologiczne, układy baryczne i zjawiska z nimi związane, mapy synoptyczne, komunikaty meteorologiczne
 • Sygnalizacja i Łączność: Międzynarodowy Kod Sygnałowy, łączność radiotelefoniczna, wzywanie pomocy, sygnały wzywania pomocy
 • Ratownictwo: wyposażenie ratownicze jachtu morskiego, bezpieczeństwo pożarowe jachtu, zasady holowania, zasady prowadzenia akcji ratowniczej, zasady współpracy ze służbami ratowniczymi, postępowanie w trakcie awarii – mielizna, przeciek, podstawowe zasady pomocy przedmedycznej
 • Rodzaje napędów jachtowych, budowa i zasady eksploatacji silnika wysokoprężnego, obsługa instalacji elektrycznej – alternator

 


Część praktyczna

 • Locja, nawigacja, meteorologia, ratownictwo, sygnalizacja i przepisy w praktyce
 • Szkolenie z manewrowania jachtem w porcie na silniku
 • Wyposażenie i olinowanie jachtu
 • Manewry portowe na żaglach
 • Manewry na żaglach poza portem